Szanowni Państwo,

Gmina Miejska Kraków – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na szkolenie  dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie pracy terapeutycznej z parą w sytuacji przemocy w związku.

Szczegółowe informację dotyczące przedmiotu zamówienia znajdziecie Państwo tutaj