W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie prowadzimy spotkania dla seniorów w ramach Samopomocowej Sieci Wsparcia. Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 60+ chcące spotykać się w miłej atmosferze, korzystając jednocześnie ze wsparcia, jakie podczas spotkań otrzymają zarówno od innych uczestników grupy, jak i prowadzącego spotkania terapeuty. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b: − 14 i 28 grudnia o godz. 12.00. W razie pytań prosimy o kontakt pod interwencyjnym nr telefonu: 12 421 92 82. Zadanie realizowane w ramach trwałości rezultatów Projektu pn. „Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

UE