Od kwietnia 2023 r. trwają spotkania dwóch GRUP TERAPEUTYCZNYCH dla osób dorosłych, w piątej już edycji grupowego wsparcia oferowanego w ramach Projektu „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” współfinansowanego ze środków UE.

Spotkania rozpoczęły się od dwudniowych warsztatów (16 godzin), które odbyły się w dn. 22-23.04.2023 r. Obecne spotkania grupowe odbywają się co tydzień w OIK i są prowadzone przez 2 pary psychologów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Cotygodniowe spotkania grupy obejmą łącznie 24 godziny spotkań.

Trwające obecnie grupowe wsparcie stanowi ostatnią edycję tej formy pomocy oferowaną w ramach Projektu, jednak nadal przyjmujemy osoby do udziału w Projekcie w realizowanych formach wsparcia indywidualnego.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w Projekcie, zapraszamy do kontaktu.

 Szczegółowe informacje nt. Projektu można uzyskać osobiście w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b, telefonicznie pod całodobowym nr 12 421 92 82 lub zapoznać się ze szczegółami na stronie OIK w zakładce: Projekty UE https://oik.krakow.pl/projekty-ue

  • Oferta uczestnictwa w Projekcie jest kierowana do osób doświadczających przemocy w bliskich relacjach rodzinnych i partnerskich lub osób zagrożonych przemocą.
  • W Projekcie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież, którzy są mieszkańcami Krakowa albo pracują lub uczą się w Krakowie.

ZAPRASZAMY

 

Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” jest realizowany w okresie od 1 lipca 2020 r. do 29 czerwca 2023 r. przez Gminę Miejską Kraków – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UE