Od 22 czerwca 2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wznawia spotkania grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zmienione zostało miejsce spotkań, obecnie spotkania odbywają się w Filii nr 6, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Mazowiecka 21. Grupa spotyka się w poniedziałki o godz. 18:00.

Przed rozpoczęciem udziału w grupie, zapraszamy na indywidualne spotkanie z psychologiem, którego termin można uzgodnić dzwoniąc pod nr tel. 887 202 579, w poniedziałki w godz. 14:30-16:00 oraz w piątki w godz. 14:30-15:30.

Zapraszamy!!!

zaproszenie na grupę