Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową jest realizowany dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy są wskazani w procedurze Niebieskie Karty jako osoby stosujące przemoc.

W ramach Programu prowadzona jest grupa korekcyjno-edukacyjna prowadzona przez dwie osoby: kobietę i mężczyznę, posiadających kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy.

Przed przystąpieniem do grupy odbywają się indywidualne konsultacje z osobami prowadzącymi grupę, po których dana osoba jest kwalifikowana do uczestnictwa w spotkaniach grupowych.

Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w grupie, prowadzący zawierają kontrakt, w którym zostają określone warunki uczestnictwa w Programie i zasady jego realizacji. Zakończenie uczestnictwa w Programie przez danego uczestnika następuje po odbyciu 30 godzin spotkań grupowych.

Podczas spotkań grupowych realizowane są warsztaty obejmujące zagadnienia m.in. z zakresu:

 • Definicja, formy i rodzaje przemocy;
 • Konsekwencje zachowań przemocowych;
 • Złość, agresja, przemoc – rozumienie i rozróżnianie zjawisk i zakresów znaczeniowych pojęć;
 • Cykl przemocy, procesy i mechanizmy przemocy;
 • Władza i kontrola vs równość i partnerstwo;
 • Przemoc wobec dzieci vs odpowiedzialne rodzicielstwo i wychowanie dzieci;
 • Definicja i rozumienie asertywności;
 • Podstawowe techniki behawioralno-poznawcze wzmacniające kontrolę zachowań impulsywnych;
 • Rozumienie emocji i konstruktywne korzystanie z nich (złość jako szczególna emocja);
 • Umiejętność brania odpowiedzialności i mechanizmy unikania odpowiedzialności;
 • Stereotypy wzmacniające przemoc;
 • Stosowanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, a przemoc.

GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA

Grupa korekcyjno – edukacyjna, która ma charakter zamknięty. Do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej osoby wskazane w procedurze Niebieskie Karty jako stosujące przemoc domową, mogą zgłaszać się po wcześniejszym pokierowaniu przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej lub mogą zostać pisemnie zobowiązani do udziału w Programie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Przed przystąpieniem do Programu niezbędne jest indywidualne spotkanie z osobami prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa.

Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzą kobieta i mężczyzna, posiadający kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy.

SPOTKANIA GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ

Cykl spotkań grupy obejmuje 15 dwugodzinnych spotkań, które odbywają się co tydzień.

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA SPOTKANIE?

Przed przystąpieniem do grupy odbywa się indywidualne spotkanie konsultacyjne kandydata z osobami prowadzącymi grupę, na które można umówić się dzwoniąc pod nr tel. 887 202 579 w poniedziałki godz. 14.30 – 16.00 i środy godz. 15.30 - 16.30.

KIEDY?

Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej odbywają się w poniedziałki w godz. 18:00 – 20:00.

Konsultacje indywidualne odbywają się w poniedziałki od godz. 16:00 – 18:00, wtorki o 14:30 i piątki o 14:30 (po wcześniejszym umówieniu terminu).

GDZIE?

Konsultacje indywidualne i spotkania grupy odbywają się w Filii nr 3, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rzeźnicza 2 (wejście od ul. Grzegórzeckiej).

 ZAPRASZAMY

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową jest prowadzony w Gminie Miejskiej Kraków przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa oraz środków Miasta Krakowa.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową jest realizowany na podstawie uchwały nr CXXV/3425/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Miejskiej Kraków programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego na lata 2024-2030.

 

zaproszenie na grupę 2024