W dniach 02.10. - 03.10.2021 roku w Hotelu Hilton Garden Inn odbyły się warsztaty grupy terapeutycznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy w bliskich relacjach rodzinnych i partnerskich. Zajęcia warsztatowe rozpoczęły cykl 12-stu spotkań, które odbywają się co tydzień.

Zarówno warsztaty i cotygodniowe spotkania grupy terapeutycznej odbywają się w ramach projektu pn.:„Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy" finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020."