25 listopada 2021 roku w przypadającym na ten termin Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Kraków uruchomił miejski portal bezprzemocy.krakow.pl  poświęcony przeciwdziałaniu przemocy i rozpoczął kampanię edukacyjną pn. „Przemoc niejedno ma imię”.

Kampania ma na celu skuteczną pomoc osobom doświadczającym przemocy, prezentuje ważne informacje, wskazując czym jest przemoc, jakie instytucje i organizacje udzielają pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie, a także wskazuje ścieżki postępowania dla uzyskania pomocy w przeżywanej sytuacji, zarówno dla osób doświadczających przemocy, jak i jej świadków.

Kampania będzie obecna w naszym mieście m.in. na citylightach, w tramwajach, autobusach, w radio. Na portalu bezprzemocy.krakow.pl można znaleźć potrzebne informacje, w tym:

  • ścieżki postępowania w sytuacjach:
    • osoby doświadczającej przemocy
    • dziecka doświadczającego przemocy
    • świadka przemocy

Na stronie znajdują się definicje form przemocy, a także słownik istotnych pojęć, mogących przydać się w sytuacji szukania w pomocy, zarówno dla osoby doświadczającej przemocy jak i dla świadka. Ponadto opisane zostały działania i procedury postepowania instytucji w sytuacji, gdy zgłasza się osoba doświadczająca przemocy.

Portal bezprzemocy.krakow.pl zawiera istotne informacje dla każdego, kto mierzy się z doświadczeniem przemocy lub jest jej świadkiem.

Zapraszamy do zapoznania się i przekazania informacji o portalu dalej, aby każda osoba doświadczająca przemocy mogła zyskać istotne dla siebie informację i zgłosić się po pomoc.