Szanowni Państwo,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie działa już 30 lat. Był to pierwszy w Polsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej – został utworzony 27 marca 1991 roku przez Wojewodę Krakowskiego z inicjatywy krakowskich psychologów. Powstanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz zaszczepienie idei pomocy w formie interwencji kryzysowej na grunt polski stały się przykładem wartościowych działań i przyczyniły się do tworzenia kolejnych ośrodków w całej Polsce.

Z okazji jubileuszu składam podziękowania i wyrazy uznania za pracę, jaką wykonujecie Państwo każdego dnia z zaangażowaniem i profesjonalizmem na rzecz mieszkańców Krakowa. Państwa odpowiedzialne działania i dążenie do sprawnego udzielenia pomocy osobom będącym w kryzysie, przeżywającym często najtrudniejsze momenty życia, stanowią ważną część pomocy psychologicznej oraz istotny element systemu pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kraków. W trwającym trudnym czasie walki z pandemią pomoc świadczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej osobom zmagającym się z problemami i skutkami koronawirusa jest szczególnie cenna. 

Życzę Państwu sił i wytrwałości w codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka, poczucia satysfakcji i spełnienia płynących z podejmowanych działań, pomyślności w życiu osobistym i przede wszystkim zdrowia.

Życzenia od Prezydenta