Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie ma 30 lat!

Czy wiecie że 27 marca 1991 roku Wojewoda Krakowski powołał pierwszy w Polsce ośrodek interwencji kryzysowej, którym był Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie?

Tak, Ośrodek właśnie świętuje 30 lat swojej działalności! Jego powstanie było wynikiem inspiracji i starań krakowskich psychologów o utworzenie takiej placówki. 

Początkowo OIK działający jako jednostka wojewódzka, w związku z reformą administracyjną stał się od 1 stycznia 1999 r. ważną częścią systemu pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków, służąc mieszkańcom naszego Miasta. Od 2014 r. pomocą OIK obejmowani są również mieszkańcy powiatu krakowskiego, na podstawie realizowanego porozumienia. Często zdarza się, że z OIK w Krakowie kontaktują się osoby z innych części Polski, nikomu nie odmawiamy pomocy.

Pierwszym dyrektorem Ośrodka, w latach 1991 – 2008, była Pani dr n. hum. Wanda Badura–Madej, która stworzyła podstawy rozwoju interwencji kryzysowej w Polsce. Dr Badura-Madej wprowadziła na grunt Polski interwencję kryzysową szkoląc kadry zatrudniane w nowo powstających ośrodkach interwencji kryzysowej, publikując liczne prace z zakresu interwencji kryzysowej, pełniąc funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz kierując krakowskim OIK. 

Za zasługi dla psychologii dr Badura–Madej została odznaczona przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Medalem Zasłużony dla Polskiej Psychologii.

Całościowe działania Ośrodka również zostały dostrzeżone i uhonorowane. W 1995 r. „w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej" - za wprowadzenie interwencji kryzysowej jako nowej formy pomagania i profesjonalizm, Ośrodek otrzymał nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Od początku działalności pracownicy Ośrodka pomagają osobom w kryzysach związanych z przeżywanymi  sytuacjami trudnymi, często traumatycznymi. Osobom, które doświadczyły krzywdy, stały się ofiarami wypadków, klęsk żywiołowych, przeżyły stratę lub doświadczyły innych sytuacji kryzysowych. Wpływ takich wydarzeń, może powodować trwałe następstwa, utrzymujące się nawet przez całe życie, jeśli osoba nie otrzyma szybkiej pomocy, jaką oferuje interwencja kryzysowa.

Kryzys nie musi być wyłącznie bolesnym doświadczeniem. Konstruktywne rozwiązanie kryzysu często jest niepowtarzalną szansą na dalszy rozwój osoby w kryzysie. 

Dlatego 30 lat pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy w przeżywanych trudnych sytuacjach, ugruntowało miejsce interwencji kryzysowej w systemie pomocy psychologicznej. Pokazuje, że osoba, która odpowiednio wcześnie uzyskuje pomoc w ramach interwencji kryzysowej, ma szansę szybkiego powrotu do równowagi psychicznej i samodzielnego funkcjonowania, co jest głównym celem interwencji kryzysowej.