Formy pomocy

  • kontakt osobisty w OIK,
  • interwencja telefoniczna,
  • interwencje w terenie (wizyta domowa, katastrofa, powódź, zamach samobójczy, interwencje w instytucjach),
  • konsultacje prawne i medyczne (psychiatryczne),
  • czasowy pobyt w hostelu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
  • terapeutyczne warsztaty wyjazdowe,
  • „Stowarzyszenie Promyk” założone przez kobiety- ofiary przemocy.

Interwencja kryzysowa ma  interdyscyplinarny charakter. To nie tylko specjalistyczna pomoc psychologiczna, ale także koordynacja wszelkiej  pomocy, która może przyczynić się do  rozwiązania problemu danej osoby lub rodziny – współpraca z: pomocą społeczną, służbą zdrowia, policją, prokuraturą, strażą pożarną, strażą miejską i wieloma innymi instytucjami.

OGŁOSZENIA

Tworzymy grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie informuje, że zamierza utworzyć grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, mającej charakter psychoedukacyjny i opartej na zdobywaniu umiejętności społecznych.Grupa wsparcia jest zaplanowana na początek 2011 roku.

szczegóły

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Pomocy Ofiarom Przestępstw i Patologii Społecznych w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków".

W ramach programu udzielamy:

- bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy psychologicznej,

- bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa karnego,

cywilnego i rodzinnego,

- konsultacji psychiatrycznych dla ofiar przestępstw i patologii społecznych.

 

szczegóły